Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Serieöversyn 2022/2023

Svenska Bandyförbundet genomför just nu en serieöversyn. Här kommer vi informera om tidplan och innehåll, samt lägga det material som skall ut på remiss under vintern 2022/2023.

Bakgrund

På årsmötet 2016 beslutades att serieöversyn skall ske med viss regelbundenhet. 

På initiativ av Tävlingskommittén, våren 2021, bildades en arbetsgrupp som skulle se över nuvarande förbundsserier i syfte att genomlysa och komma med förslag till utveckling och förbättring. Gruppen genomförde bl.a. flera möten, en SWOT-analys och en omfattande enkät bland föreningarna, innan arbetet fick pausas pga. pandemin (resursbrist) i januari 2022. 

I december 2022 återupptogs arbetet, som i början på januari 2023 resulterat i konkreta förslag, som presenteras till distrikt, föreningar och övriga. 

Deltagare

Anna-Karin Larsson - SBF kansli, tävling
Pär Gustafsson - SBF kansli, GS
Carl Malm - SBF kansli, tävling
Per Selin - Svensk Elitbandy
Christer Persson - Allsvenska Serieföreningen
Johan Hedfors - Tävlingskommittén
Anders Bergström - Landslagskommittén
Joakim Larsson - Tävlingsansvarig distrikt Mellan
Håkan Hult - Helenelunds IK (div 1)

Mål och omfattning

Målet med serieöversynen är att utvärdera samtliga förbundsserier, fastställa vad som är bra och föreslå ändringar där det finns behov av förändring. Detta innefattar:

- Nivåer och antal lag på var och en av dessa (seniorspel herr/dam)

- Åldersintervall på junior- och ungdomsserierna (flick/pojk)

- Säsongsplanering – start/avslut av respektive serie

- Serieordning och antal matcher

- Slutspel och kval mellan nivåerna

- Utvecklingsavtal

- Dispenser

- Ekonomi

Observera att serieöversynen inte nödvändigtvis måste resultera i förändring!


Tidplan

8 december - Återsamling heldag, summering av slutsatser och konkret förslag på ritbordet

12 januari - Version 1 klar för remiss, all information tillgänglig på "föreningsinfo"

12 januari – 4 mars Remissperiod (flera rundor med justerade versioner, 1-3)

20 mars eller 3 april - Beslut i styrelsen (vid ett av styrelsens ordinarie möten)

Senast 15 april - Kommunikation om beslut


Med reservation för justering. 

Förslag till serier - Remissmaterial

Här nedan presenteras det material som sammanställts och som gruppen önskar feedback på. Vissa delar i "Version 1" är tänkt att "sticka ut" för att få till en dialog med målet att arbeta fram, via version 2 och 3, det absolut bästa alternativet, tillsammans med er.

(Klicka på texten för att öppna pdf-fil i separat fönster)

Version 1 - Tillgänglig från 2023.01.12

Version 2 - Tillgänglig från 2023.01.31

Version 3 - Tillgänglig från 2023.02.19

Feedback kan lämnas på samtliga versioner fram till 2023.03.04 - Viktigt att ni uppger i formuläret vilken remissversion ni lämnar feedback på. 

LÄNK TILL FORMULÄR FÖR FEEDBACK (Stängd efter 4 mars!)

Det är tyvärr inte möjligt att lämna feedback efter 4 mars. 

Frågestunder via Teams

Vid följande tillfällen kommer serieöversynsgruppen vara tillgängliga för frågor. Dessa möten hålls via Teams och inleds med en kortare presentation av serieöversynens olika delar. Därefter får ni möjlighet att ställa frågor, diskutera och bolla med oss. 

Klicka på möteslänken och anslut er till mötet. Ingen föranmälan krävs. 

Att tänka på, framför allt om det är många deltagare: Håll er mikrofon avslagen när ni inte pratar, räck upp handen och prata när ni ges ordet. Välkomna!


Feedback/Kontakt

Synpunkter/inspel/feedback på presenterat material är mycket välkommet - ja, till och med nödvändigt! Det kommer vara omöjligt att få fram ett enda förslag där hela Bandysverige är enade och nöjda, men vårt absoluta mål är att alla skall få möjlighet att tycka till och ha förståelse för helheten. Det är gruppens uppdrag att till styrelsen presentera det alternativ som anses vara bäst utifrån målen: 

  • Så många spelare som möjligt skall spela bandy så länge som möjligt
  • Utveckla och göra svensk bandy ännu mer attraktiv

Det är viktigt att er feedback är konstruktiv, med bandys bästa som mål, och att det lämnas till oss på ett sätt som går att hantera och sammanställa. Vi ber er därför skicka det till oss genom nedanstående formulär och fylla i de fält som är relevanta för de synpunkter ni önskar lämna. Alla olika funktioner i bandysverige är välkomna med feedback: Föreningsordförande, sportchef, ungdomsansvarig, distriktsordförande, ledare, spelare och andra.  

LÄNK TILL FORMULÄR FÖR FEEDBACK (Stängd efter 4 mars)

Exempel: Ni vill ge feedback på förslaget kring Elitserien och Bandyallsvenskan herrar, men i övrigt inget mer. Klicka på länken, fyll i de obligatoriska fält i inledningen och klicka er sedan fram till den sektion som avser Elitserien och Bandyallsvenskan. Klicka fram till sista sidan och välj "skicka". 


Frågor på materialet eller problem med länkar adresserar ni främst via mail till: 

tavling@svenskbandy.se


Dagtid går det också bra att kontakta Carl eller Anna-Karin på kansliet: 

Carl Malm, tel. 076-698 2419 

Anna-Karin Larsson, tel. 08-699 6338