Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Antidoping

Svenska bandyförbundet har nolltolerans mot doping och är ett av många specialförbund som ställer sig helt bakom RF:s stadgar mot doping.

Svenska bandyförbundets syn kring doping är även inskrivet som en portalparagraf i Svenska bandyförbundets stadgar under kapitel 1 ”Allmänna bestämmelser”.

I RF:s stadgar 11 kap 4§ står det att ”SF aktivt ska arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och sina medlemsföreningar samt upprätta en plan för antidopingarbetet”.

Svensk idrott har implementerat världsantidopingkoden i idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar. Alla idrottsutövare är skyldiga att känna till dopingreglerna samt förstå att intag av kosttillskott alltid sker på egen risk.

Alla idrottsledare är också skyldiga att känna till gällande regler samt att medverka till att dopingkontroller kan genomföras.

Svenska Bandyforbundets antidopingprogram 20191210

Till antidoping Sverige.