Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Frågor och svar - Matchsekreterare

Här under finner ni svar på de flesta frågorna som uppkommer, svaren uppdateras kontinuerligt. Kika under rubriken som tillhör ditt område för att se om svaret på din fråga finns där.

Matchsekreterare

Fråga:  Jag kan inte logga in med min mailadress som jag anmält mig med, vad gör jag? 

Svar: Funktionen kring inloggning för matchsekreterare är inte helt klar. Därför behöver du skapa ett nytt konto första gången när du loggar in. När du har skapat ett konto, behöver du följa ett lag för att få upp det elektroniska matchprotokollet.

Inloggning sker via www.profixio.com/app.


Fråga: Jag följer ett lag men jag får inte upp "elektroniskt matchprotokoll" för att kunna matchrapportera? Vad är det för fel?

Svar: Det kan ibland bli en fördröjning från det att du väljer att följa ett lag, till dess att "elektroniskt matchprotokoll" är tillgängligt. Säkerställ att du följer laget i god tid före matchen du skall rapportera för och vänta ca 2 timmar så ska det vara löst. Om felet kvarstår, kontakta beredskapen. 


Fråga: Jag får inte upp matchrapporteringsmodulen när jag loggar in efter matchsekreterarutbildningen, vad gör jag? 

Svar: När du har loggat in behöver du i dagsläget följa ett lag för att få upp det "elektroniska matchprotokollet". Du följer ett lag genom att 1. Logga in 2. Klicka på serier och cuper i vänsterkolumnen, 3. Välj bandy och rätt säsong och leta upp ett lag du vill följa. Klicka på lagets emblem så att du kommer in på lag-sidan. 4. Det finns en "grå stjärna" på vänster sida av lagets namn, klicka på denna så att den blir gul- nu följer du laget och får då upp "elektroniskt matchprotokoll" i vänsterkolumnen. 


Fråga: Jag kan inte starta matchen och det står ett rött kryss vid det ena lagets "Välj spelare". Vad är felet?

Svar: Minst 8 spelare måste vara markerade som startspelare och laget måste ha utsett en lagkapten. Kontrollera detta. 


Fråga: Jag kan inte starta matchen, den är låst av annan användare. Vad gör jag?

Någon annan har öppnat matchen för att matchrapportera och har däremed låst matchen för någon annan att matchrapportera. Det finns två alternativ: 

1) Ring beredskapen som tar bort låsningen. 

2) Om personen som låst matchen är känd, kanske t o m er kollega i sekretariatet - överväg att fortsätta matchrapporteringen med hens inloggning. 


Fråga: Matchen är slut och skall signeras. Vem gör det?

Svar: Förbundsserierna signeras av domaren. Det innebär att matchsekreteraren klickar på "avsluta matchen" och låter domaren kontrollera och signera. 


Fråga: Jag har upptäckt en bugg eller fel i matchrapporteringsmodulen. Vad gör jag?

Svar: Se listan nedan över kända buggar och fel som är under åtgärd. Saknar du någon, gör oss gärna uppmärksamma på detta och skicka ett mejl till: tavling@svenskbandy.se. 


Fråga: När kommer länken till matchsekreterarutbildningen?

Svar: Länken skickas efter lunch samma dag som utbildningen. 


Fråga:  Vi är arrangörer för en cup, som är upplagd i Profixio. Hur funkar det med slutspelet? Behöver vi uppdatera det på något sätt?

Svar: Slutspelet "populeras" allt eftersom gruppspelet spelas. Ni behöver inte göra något. Kända buggar och fel som är under åtgärd:  

- Utvisningstiden vid mål försvinner ej (Tillfällig lösning: Manuellt uppdatera utvisningstiden till noll)

- Vid tilläggstid kan endast fritext skrivas, ej tid. Det innebär att det saknas koppling till matchklockan och därmed utvisningarna.  (Tillfällig lösning: Manuell hantering vid sidan om)

- Utvisningstiden startar när matchsekreteraren registrerar utvisningen. Tiden skall starta när domaren blåser igång (Tillfällig lösning: justera starttid via pennan)

- Utvisning av ledare fungerar inte för tillfället (tillfällig lösning: skriv in det i fritext).