Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Tävlingsadministration

Svenska Bandyförbundets Tävlingsenhet (TE), på det centrala förbundskansliet i Vänersborg administrerar, på uppdrag av Tävlingskommittén, följande: 

 • Elitserien damer och herrar
 • Allsvenskan damer och herrar
 • Div 1 herrar
 • U19 Nationell 
 • U17 Nationell 
 • F17 Nationell
 • Svenska Cupen herrar, dam, junior och ungdom
 • Slut- och kvalspel för nämnda serier

TE, i samverkan med distrikten, administrerar även de regionala serierna: 

 • U19 Regional 
 • U17 Regional 
 • U16 Regional

Tävlingskommittén (TK) fastställer indelningar av serier och spelprogram som anges enligt ovan. Serieindelningar/spelprogram av underliggande serier sker via berört Tävlingsområde/Distrikt. 

Domartillsättning

Till matcher i Elitserien, Allsvenskan herrar samt övriga förbundsserier skall domare utses av domaransvariga utsedda av SBF:s RDK. Tredomarsystemet skall tillämpas i Elitserien damer och herrar, Allsvenskan damer och herrar, div I herrar samt U19 Nationell. Tredomarsystemet skall så långt det är möjligt tillämpas i U19 Nationell och U17 Nationell. Nomineringar av domare till övriga serier sker via berört SDF.

Överklagan

Spelprogram:
Spelprogram som fastställts av SBF:s TK eller respektive Tävlingsområde/Distrikt kan ej överklagas.

Serieindelning:
SBF:s TK:s beslut gällande serieindelning kan överklagas inom 14 dagar till förbundsstyrelsen.

Överklagan gällande tävlingsbestraffning (ej RF:s kap. 14) behandlas i maximalt två instanser.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden (DN), utsedd av årsmötet, utgörs av ordförande och fyra övriga ledamöter. Dessa ska vara väl förtrogna med bandyns regelverk och minst en av ledamöterna ska vara juridskt skolad. Disciplinnämnden utövar bestraffningsrätt i dels bestraffningsärenden enligt 14 kap. i RF:s stadgar och dels tävlingsbestämmelser enligt förbundets bestämmelser och övriga tävlingsregler.

Detta innebär att DN är första instans i:

Bestraffningsärenden avseende spelare, ledare, funktionärer och lag i förbundsserierna och annan av förbundet administrerad tävling, internationell tävling, kurser och läger. Ärenden om tävlingsbestraffningar enligt Förbundets gällande tävlingsregler avseende de tävlingar som Förbundet administrerar.

DN är beslutsför när minst tre ledamöter deltar i beslutet.

SBF:s Disciplinnämnd(DN)
DN:s beslut gällande bestraffningsärenden får endast överklagas till Riksidrottsnämnden(RIN).

SBF:s TK
TK:s beslut i övriga tävlingsärenden får överklagas hos förbundstyrelsen.

SBF:s Styrelse
Förbundstyrelsens beslut får överklagas hos RIN. För att RIN ska ta upp äendet så krävs prövningstillstånd enligt 15 kap 2 § i RF:s stadgar.