Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Situationsgruppen

Situationsgruppen är svensk bandys instans för granskning av matchsituationer. Situationsgruppen tittar på matcher, samarbetar med spelare, ledare och domare för att hitta en samsyn på situationer inom svensk bandy.

Situationsgruppens huvuduppdrag är på förfrågan från disciplinnämnden. Gruppen kommer med yttranden gällande inkomna protester där videosekvenser finns tillgängliga och där det eventuellt föreligger en betydande skaderisk eller om motståndarens säkerhet äventyras.

På denna sida presenteras aktuella matchsekvenser samt länk (se nedan) till ett frågeformulär där du kan delge vad du tycker om situationen som visas i filmklippet.

Matchsekvenser  - Januari 2024 

Länk till → frågeformulär här (extern länk)

Matchsekvenser - December 2023

Länk till → frågeformulär här (extern länk)

Så här ser bandysverige på de matchsekvenser som publicerades i december 2023

Situation 1
Ingen åtgärd 4%
Endast frislag 7%
Frislag, 10 minuters utvisning 33%
Matchstraff, rött kort 56%

Situation 2

Ingen åtgärd 4%
Endast frislag 0%
Frislag, 10 minuters utvisning 48%
Matchstraff, rött kort 48%

Situation 3
Ingen åtgärd 3%
Endast frislag 3%
Frislag, 10 minuters utvisning 16%
Matchstraff, rött kort 78%

Situation 4

Ingen åtgärd 60%
Endast frislag 19%
Frislag, 10 minuters utvisning 9%
Matchstraff, rött kort 12%

Matchsekvenser - November 2023

Länk till → frågeformulär här (extern länk)

Så här ser bandysverige på de matchsekvenser som publicerades i november 2023

Situation 1

 • Ingen åtgärd 24%
 • Endast frislag 18%
 • Frislag, 10 minuters utvisning 34%
 • Matchstraff, rött kort 24%

Situation 2

 • Ingen åtgärd 8%
 • Endast frislag 7%
 • Frislag, 10 minuters utvisning 32%
 • Matchstraff, rött kort 53%

Situation 3

 • Ingen åtgärd 0,5%
 • Endast frislag 0,5%
 • Frislag, 10 minuters utvisning 2%
 • Matchstraff, rött kort 97%I Situationsgruppen ingår:

 • Thomas Borgström, ordförande
 • Daniel Andersson
 • Olov Englund
 • Henrik Hagberg
 • Einar Hellquist, Landslagsläkare
 • Anders Kristiansson
 • Sören Persson
 • Tommy Österberg
 • Nils Wikström, läkare