Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Protest mot kap 7 Bestraffningar § 6.1, dvs. videogranskning


Domaren, berörda föreningar eller RDK ringer beredskapstelefonen på 08-6996347 och meddelar att en protest inkommer som kräver videogranskning av Situationsgruppen (SG). 

Blanketten "Protest mot kap 7 Bestraffningar § 6.1, dvs. videogranskning" fylls i.

Senast kl. 12.00 dagen efter match skickas protesten till:   beredskap@svenskbandy.se


Ärendet skickas vidare till Disciplinnämnden och båda berörda föreningarna får samtidigt information om ärendet och begäran om yttrande inom 24 timmar.

DN ska anlita Situationsgruppen (SG) för videogranskning och djupare analys. Gruppen ger efter sin bedömning ett råd till DN. Beslutet tas av DN därefter. 

Spelaren är avstängd från allt bandyspel under DN:s utredning. 


För mer info läs Tävlingsbestämmelserna, bilaga 10 

Här är blanketten för Protest mot kap 7 Bestraffningar § 6.1, dvs. videogranskning

Mer information om Situationsgruppen och dess arbete finner du här