Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Material och utrustning

Det är mycket viktigt att våra bandyspelare använder rätt utrustning och material. Det skall vara säkert att spela bandy och spelare skall inte skaffa sig otillåtna, sportsliga fördelar genom regelvidrig utrustning.


Svenska Bandyförbundet/Tävlingskommittén utför regelbundna materialkontroller på utvalda arenor som ett led i att säkerställa att alla lag använder säker och godkänd utrustning och material.

HÄR finns en kortfattad summering av vilka regler för material och utrustning som gäller. 

I regelboken finns fullständig information.