Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Bandyförsäkringar och licenshantering

Information om bandyföreningarnas försäkrings- och licenshantering.

Vad gör jag då jag skadat mig?
Ring 020-44 11 11 (Folksam) och be att få prata med avdelningen för Råd och vård för idrottsskador.

Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Bandyförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring i Folksam.

Försäkringen är framtagen i samarbete med ditt förbund och den ger dig ett bra grundskydd om du till exempel råkar ut för en skada under träning eller match. I din försäkring ingår också tjänsten Råd och Vård för idrottsskador. Hit ringer du för att prata med en fysioterapeut om hur du undviker, behandlar och anmäler idrottsskador.

Fysioterapeuten bedömer om du behöver vård för din idrottsskada och bokar i sådana fall in dig för ett kostnadsfritt besök hos en sjukgymnast eller en läkare specialiserad på idrottsskador.

Information om Svenska Bandyförbundets försäkringFöräkringens giltighet

Försäkringen gäller vid olycksfallsskador under match och träning i bandy och rinkbandy samt under färd till och från match och träning.

Föreningsförsäkring Bas


Ideella ledare, domare, funktionärer med flera omfattas av olycksfallsförsäkring och krisförsäkring som ingår i Föreningsförsäkring Bas. Här finns även annat grundskydd för föreningen som till exempel styrelseansvarsförsäkring, rättsskydd, förmögenhetsbrott.

Mer information här

Föreningar som äger lös eller fast egendom bör komplettera med Föreningsförsäkringen.
Mer information här

Samtliga spelare (oavsett ålder) och aktiva ledare ska försäkras inför varje säsong.

Licensieringen sker genom bandyns tävlingssystem FX.

Guide: Licensiering av utländsk spelare med ofullständigt personnummer (PDF)

Vid övergång så flyttas licens över med automatik till ny förening då övergången godkänts av SBF.

Utländska spelare
För spelare från EES-länder (t.ex Finland, Norge och Estland) gäller den vanliga licensförsäkringen ovan.
För spelare som kommer från länder utanför EES (t.ex Ryssland, Kazakstan, USA, Kanada) krävs en speciell försäkring.

Till information hos Folksam