Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Övergångar och spelaravtal

Övergångar och spelaravtal kan göras från 15 april - 15 januari*.

Övergångar, spelaravtal och licenser hanteras i tävlingssystemet FX.

Till FX  (Klicka på Bandyförbundets logotyp)

Aktuell spelklarlista (inom Sverige) (Klicka på Bandyförbundets logotyp)* Enligt TB, bilaga 4, kapitel 2, 2§: 

"Övergångar får ske under perioden fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 15 januari. Anmälan om övergång ska således ske senast den 15 januari till TE."

Digital övergång sker genom tävlingssystemet FX

Kostnaden för en övergång är 425 kronor (välj standardövergång). Betalning sker via faktura från Svenska Bandyförbundet. Dessa övergångar gäller för spelare födda 2009 och tidigare. Moderföreningen måste bekräfta att övergången godkänns. Spelaren är spelklar på 4:e dagen efter godkännande från moderförening och faktura för övergång betald.

Övergångar av ledare och spelare födda 2010 och senare är kostnadsfria (välj ledare och barn övergång). Övergången administreras i tävlingssystemet FX. Moderföreningen måste bekräfta att övergången godkänns. Spelaren är spelklar på 4:e dagen efter godkännande från moderförening.

(Detta gäller säsongen 2022/2023)

Minderåriga spelare måste ha målsmans godkännande innan förening får registrera en övergång.

OBS! Inför ny säsong glöm inte att få ett skriftligt godkännande av moderklubb om spelaren ska användas i träning eller spel innan övergång godkänts!

Så gör du för att kontrollera fakturor för övergångar:

- Logga in i FX
- Klicka på – Licens – Övergång

Där ser man vilka övergångar som gjorts inom en 12 månaders period.

Observera att listan över aktuella övergångar inte innehåller några internationella övergångar (ITC).

Licensiering av den nya spelaren

Vid övergång måste den nya föreningen och moderföreningen lösa licensieringen i samverkan med varandra.

Den nya föreningen registrerar spelaren i sitt medlemsregister IdrottOnline och ansöker om licens i tävlingssystemet FX.

Spelaravtal

Avgiften för ett spelaravtal är 350 kronor. Spelaravtal administreras i tävlingssystemet FX. Betalning sker via faktura från Svenska Bandyförbundet. Det är obligatoriskt med spelaravtal för spelare i Elitserien, dam och herr samt Bandyallsvenskan (herr) eller om en spelare uppbär en lön eller annan inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 3 000 kronor.

Regelverk gällande spelaravtal (PDF)