Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Projekt FX 2.0

Projektet syftar till att uppgradera Tävlingssystemet FX, som idag används för tävlingsadministration. På denna sida samlar vi all information om projektet och senare för utbildningsaktiviteter.


Bakgrund 

Svenska Bandyförbundet har genomfört en förstudie under 2022, som utvärderat nuvarande tävlingssystem, vilka behov som finns och hur vi på bästa sätt kan tillgodose dessa. Slutsatsen blev ett fortsatt samarbete med företaget Profixio och en uppgraderad och anpassad version av befintliga tävlingssystem. 

Arbetet med att uppdatera nuvarande system samt implementera nya görs löpande under 2023.

Svenska Bandyförbundet har under en längre tid haft ett bra samarbete med företaget Profixio. Profixio är idag leverantör till åtta svenska idrottsförbund. Senast tillkomna är basket och handboll som båda har valt att lägga en stor del av sin tävlingsadministration på Profixios plattform. 

Målbild

Svenska bandyförbundet uppgraderar nuvarande tävlingssystem till att bli ett modernt, säkert och användarvänligt system. Det nya systemet gör de möjligt att samla allt på en plattform, det innebär att vi ersätter elitrapport. Uppgradering sker inför säsongen 23/24 och systemet kommer förenkla vardagen för serieadministratörer och föreningar.

Arbetsmetod

Projekt FX 2.0 inkluderar följande sex arbetsområden. Varje arbetsområde har en tillsatt referensgrupp som består av personer med kunskap och erfarenhet som tillsammans med Svenska bandyförbundet ska säkerställa att plattformen håller alla krav.

Serieläggning & anmälan 
Övergångar, licenser & spelaravtal
Matchrapportering
Resultatpresentation
Ärendehantering
Utvecklingsavtal & dispenser 

Projektets omfattning

I dag använder vi programmet FX, vilket är en av Profixios tre områden. Den nya plattformen kommer istället inkludera en helhetslösning som består av FX, Profixio League och Profixio App. Serieadministration kommer att ligga i en helt ny miljö (Profixio League) medan publik information kommer ligga i Profixio App. Svenska Bandyförbundet kommer använda oss av en större del av Profixios plattform. Det innebär förbättringar för administratörer både föreningskansli, SBF:s kansli, domare och publik. 

TidsplanKontakt: 

Carl Malm, Projektledare, carl.malm@svenskbandy.se, Tel. 076-698 24 19