Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Projekt: Uppdatera tävlingssystem

Projekt FX, som idag används för tävlingsadministration. På denna sida samlar vi all information om projektet och senare för utbildningsaktiviteter.

Status 2023-08-17

Utbildning av matchsekreterare

Hej, nu ligger matchsekreterarutbildningen inför säsongen 23/24 ute. Mer info och anmälan gör här: Föreningsinfo

Status 2023-07-05

Utbildning av matchsekreterare 

Det kommer ske utbildning av matchsekreterare vid olika tillfällen i augusti, september och oktober.

Det kommer vara träffar på ca 1,5 h, där vi går igenom grunderna och vad som förväntas att rapportera i våra olika serier.

Mer info om detta finns i mitten på augusti på Föreningsinfo

(Info till er som deltar i Svenska Cupen kommer även via mail.)

Status 2023-06-13

Kort om matchrapportering för matchsekretariat och lagledare

Nu går vi mot slutfasen av implementeringen kring det nya digitala matchprotokollet. I och med att bandyn nu frångår Elitrapport kommer det innebära ett förändrat arbetssätt när säsongen startar upp. Detta medför ny utbildningsvideo samt manual, för att det ska vara en så smidig övergång som möjligt för matchseketariatet. Utbildningsvideo och manual kommer att finnas tillgängligt i mitten av augusti via Föreningsinfo.

För lagledarna innebär det nya matchprotokollet ett annorlunda arbetssätt. Lagledarna/ tränaren kommer framöver att välja spelartruppen digitalt inför matcherna via Profixios app. Det är klubbens föreningsadministratörer som anmäler lag och kontaktperson för respektive lag och kontaktpersonen får tillgång till att välja spelartrupp vid matcher. Det kommer att finnas en manual för lagledarna/tränaren i mitten av augusti via Föreningsinfo.

Status 2023-05-25

Det uppgraderade tävlingssystemet kommer bestå av tre olika moduler. 

Befintliga FX: 

Funktionerna i befintliga FX kommer fungera som tidigare. Övergångar, licenshantering och sanktioner hanteras tillsvidare på samma sätt. 

League: 

Tävlingsadministrationen på förbundet och i distrikten har under april/maj lagt upp samtliga serier för anmälan och information har skickats ut till föreningar för att anmäla till seriespel, senast 31 maj. 

I modulen kommer all serieadministration hanteras, vilket innebär att serieledare och domartillsättare kommer få nödvändig utbildning före och efter sommaren för detta ändamål. 

App:

"App" kommer bli den stora nyheten för majoriteten av aktörer inom Bandysverige och denna modul kommer vara tillgänglig och anpassad för både dator, mobil och surfplatta. 

De främsta aktörerna och funktionerna i "App" kommer vara: 

Domare - Ta emot nominering och acceptera uppdrag

Ledare - Administrera laget och ta ut trupp till match

Matchrapportör - Matchrapportera förbundsmatcher


Introduktion och information kommer finnas tillgänglig via manualer, instruktionsfilmer och i viss mån även Teamsmöten. 

Mer information kommer löpande publiceras här på föreningsinfo. För frågor, kontakta Carl Malm. Se nedan för kontaktuppgifter. 

Bakgrund 

Under säsongen 2021/2022 gjordes en förstudie, där slutsatsen blev att Svenska Bandyförbundet behöver utveckla och uppdatera nuvarande tävlingssystem så att de fyller dem krav som krävs. Arbetet med att uppdatera nuvarande system samt implementera nya görs löpande under vår och sommar 2023.

Svenska Bandyförbundet har under en längre tid haft ett bra samarbete med företaget Profixio. Profixio är idag leverantör till åtta svenska idrottsförbund. Senast tillkomna är basket och handboll som båda har valt att lägga en stor del av sin tävlingsadministration på Profixios plattform. 

Målbild

Svenska bandyförbundet uppgraderar nuvarande tävlingssystem till att bli ett modernt, säkert och användarvänligt system. Det nya systemet gör de möjligt att samla allt på en plattform, det innebär att vi ersätter elitrapport. Uppgradering sker inför säsongen 23/24 och systemet kommer förenkla vardagen för serieadministratörer och föreningar.

Arbetsmetod

Projekt FX 2.0 inkluderar följande sex arbetsområden. Varje arbetsområde har en tillsatt referensgrupp som består av personer med kunskap och erfarenhet som tillsammans med Svenska bandyförbundet ska säkerställa att plattformen håller alla krav.

- Serieläggning & anmälan 

- Övergångar, licenser & spelaravtal

- Matchrapportering

- Resultatpresentation

- Ärendehantering

- Utvecklingsavtal & dispenser 


Projektets omfattning

I dag använder vi programmet FX, vilket är en av Profixios tre områden. Den nya plattformen kommer istället inkludera en helhetslösning som består av FX, Profixio League och Profixio App. Serieadministration kommer att ligga i en helt ny miljö (Profixio League) medan publik information kommer ligga i Profixio App. Svenska Bandyförbundet kommer använda oss av en större del av Profixios plattform. Det innebär förbättringar för administratörer både föreningskansli, SBF:s kansli, domare och publik. 

TidsplanKontakt: 

Carl Malm, Projektledare, carl.malm@svenskbandy.se, Tel. 076-698 24 19